S – TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA (engl. Stem Cell Therapy)

S – TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA (engl. Stem Cell Therapy)

Terapija matičnim ćelijama (sa matičnim ćelijama dobijenim iz tela samog pacijenta) ima za cilj stvaranje novih ili podsticanje postojećih nediferenciranih jajnih matičnih ćelija – koje će se razviti u nove jajne ćelije i ćelije koje proizvode hormone.

Doktrina „bez novih jajnih ćelija“ ima dugu istoriju. 1951. godine uticajni anatomista Soli Zukerman je na Univerzitetu u Birmingemu, u Velikoj Britaniji, uradio detaljnu analizu dokaza koji su u to vreme bili dostupni. Zaključio je da ženski sisari prestaju da proizvode oocite nakon rođenja. Od tog ograničenog „bankovnog računa“ jajnih ćelija, podrazumevalo se, da će žena sa svakom ovulacijom „ići na dole“ i od čega će takođe gubiti upotrebljiva jajašca zbog genetske i druge štete koja dolazi sa starenjem. Kada  njen „bankovni bilans“ padne ispod neke granice, gubitak komunikacije među jajnim ćelijama, folikulima i regulatornim centrima u mozgu će dovesti do toga da njeni folikuli atrofiraju i prestanu da proizvode estrogen što dovodi do simptoma menopauze.

Ipak, nedavne studije su pokazale da ženske germinativne matične ćelije i dalje postoje u jajnicima sisara nakon rođenja. 2004. godine studije rađene na životinjama su pokazale da jajnici poseduju retke ženske germinativne ili oogonijalne matične ćelije (OSC, engl. Oogonial Stem Cells) koje mogu generisati oocite i potomstva. Pored toga, prijavljeni su slučajevi žena koje su povratile plodnost nakon što im je ona  bila uništena kao posledica lečenja karcinoma: više meseci ili godina nakon što su proglašene neplodnim i patile od simptoma menopauze, žene koje su dobile transplante koštane srži bi spontano ponovo dobijale cikluse, uz nekoliko prijavljenih slučajeva spontanih trudnoća.

Odakle su jajne ćelije dolazile?

Postojale su dve mogućnosti.

Jedna je bila da su faktori u transplantima koštane srži doprinosili faktorima rasta i drugi molekuli koji su oživljavali folikule koji su bili neaktivirani kao posledica hemoterapije, što im je dozvoljavalo da oslobode zalihe jajnih ćelija koje su tajno ležale neaktivne u njima. Druga, čak uzbudljivija mogućnost: transplantirane ćelije su ulazile u folikule i regenerisale njihov kapacitet da proizvedu potpuno nove jajne ćelije. OSC su neaktivne kod žena u starijem dobu, čekajući da budu revitalizovane pravilnim koktelom ćelija ili signalnim faktorima. Očekuje se da to produži reproduktivni životni vek i odloži ili preokrene simptome menopauze, dok god telo može da nastavi sa generisanjem novih OSC.

Matične ćelije su nediferencirane ćelije sa neograničenim kapacitetom deobe. Unutar naših tela mi imamo izvore matičnih ćelija koje se dalje mogu razvijati u bilo koji tip ćelije. Matične ćelije koštane srži se koriste za podmlađivanje jajnika. Terapija matičnim ćelijama je u mnogome doprinela regenerativnoj medicini i koristi se u ortopediji, kardiovaskularnoj medicini, stomatologiji, maksilofacijalnoj, plastičnoj i estetskoj hirurgiji i drugim granama medicine.

Antiejdžing predstavlja najveću oblast istraživanja za primenu matičnih ćelija i u našem slučaju je važna za tretmane plodnosti. Cilj ovog tretmana je da se stvore nova jajašca upotrebom svojstvenog kapaciteta tkiva jajnika. Ubrizgavanje matičnih ćelija koštane srži u jajnik stimuliše folikule i rast jajašca. Taj rast mogu podstaći faktori koji su prisutni u koštanoj srži i koji aktiviraju i pomažu faktore rasta i druge molekule unutar tkiva jajnika. Druga mogućnost je da transplantovane ćelije vraćaju kapacitet tkiva jajnika da proizvede potpuno nova jajašca.

Tehnologija upotrebe matičnih ćelija dovodi do poboljšane funkcije hormona jajnika. Hormone ne proizvode jajašca već okolne ćelije.  Faktori rasta i drugi faktori koje indukuje revitalizacija matičnim ćelijama (SCOR, engl. Stem Cell Ovarian Revitalization) povećavaju aktivnost ovih ćelija i povećavaju nivo hormona koje proizvodi jajnik. Primena SCOR tehnologije ima značajne prednosti u poređenju sa terapijom zamene hormona – HRT (engl. Hormone Replacement Therapy), koja je decenijama predstavljala osnovni tretman za žene u postmenopauzi. Iako HRT ublažava neprijatne simptome menopauze i umanjuje gubitak koštane srži, ona može povećati rizik od moždanog udara i nekih karcinoma. Podmlađivanje i revitalizacija jajnika vraćaju funkciju hormona jajnika pod prirodnim regulatornim mehanizmima tela, i nemaju opasne neželjene efekte.

 

OPIS PROCEDURE

Priprema za proceduru se sastoji iz analize celokupnog stanja pacijenta i potvrđivanja normalnog izgleda jajnika. Dakle, određuje se hormonski, imunološki i infektivni status i proveravaju se tumor markeri iz analize krvi. Ukoliko se svi uslovi ispune, procedura se može izvršiti i ona obuhvata nekoliko koraka:

 1. U prvoj fazi se ćelije koštane srži ekstrahuju iz, najčešće, tibije- kosti donjeg dela noge. Ova procedura se radi u opštoj ili lokalnoj anesteziji.
 2. Tokom sledeće faze pripremaju se matične ćelije (ove ćelije su mezenhimalnog porekla, kao i jajne ćelije).
 3. Priprema za narednu fazu se sastoji iz merenja zapremine jajnika i vaskularizacije, identifikujući indekse koji nam pomažu da isplaniramo sledeći korak.
 4. Poslednja faza, instilacija, se sastoji iz ubrizgavanja matičnih ćelija, što je vođeno ultrazvukom, u određene delove jajnika gde se proizvode jajne ćelije. Kako bismo to uradili mapiramo krvne sudove. Ova intervencija se vrši u opštoj ili lokalnoj anesteziji.

Ako kombinujemo SCOR tretman sa PLRP podmlađivanjem jajnika (ubrizgavanje u jajnike plazmu bogatu trombocitima), neophodno je da se PLRP pripremi pre poslednje faze SCOR, nakon što smo dobili matične ćelije. Prvi korak PLRP je da se dobije adekvatna količina krvi u zavisnosti od građe pacijenta i procenjene insuficijencije jajnika, kliničke slike i dijagnoze, kao i željene kombinacije faktora. Sledeći korak, ili laboratorijski korak, uključuje primenu posebne tehnologije koja, koristeći posebne separatore i sisteme, deli i filtrira određene ćelije, priprema ih i aktivira faktore rasta unutar njih.

Priprema za narednu fazu se sastoji iz merenja zapremine jajnika i vaskularizacije, identifikovanja indeksa koji nam pomažu u planiranju naredne faze. U finalnoj fazi kombinovane SCOR i PLRP procedure, matične ćelije sa faktorima rasta se ubrizgavaju u određene delove jajnika.

VREME VRŠENJA PROCEDURE
Procedura nije povezana sa fazom ciklusa.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE
Moguće komplikacije su povezane sa ubrizgavanjem SC (engl. Stem Cells) i PLRP u jajnik. Stopa komplikacije je niža od 1% i može uključivati krvarenje, punkcije ili povrede okolnih organa i komplikacije povezane sa anestezijom. Ozbiljne komplikacije koje zahtevaju bolnički tretman su znatno ređe.

EFEKTI TRETMANA
Potpuni efekti se očekuju u roku od šest meseci. Ako je željeni efekat reprodukcija, u periodu nakon SCOR/PLRP tretmana vrše se in vitro tretmani za plodnost u prirodnom, modifikovanom i stimulisanom ciklusu. Mi nadziremo sve promene u hormonskim, imunološkim i reproduktivnim parametrima i pažljivo pratimo i procenjujemo rezultate tretmana.

 

REFERENCE:

 1. Ahmadian S, Mahdipour M et al, Effectiveness of Stem Cell Therapy in the Treatment of Ovarian Disorders and Female Infertility: A Systematic Review, Current Stem Cell Research & Therapy 2020, 15(2):173-186 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effectiveness+of+Stem+Cell+Therapy+in+the+Treatment+of+Ovarian+Disorders+and+Female+Infertility%3A+A+Systematic+Review.+Curr+Stem+Cell+Res+Ther.+2020
 2. Herraiz S, Pellicer N et al, Treatment potential of bone marrow-derived stem cells in women with diminished ovarian reserves and premature ovarian failure. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology 2019, 31(3):156-162 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+potential+of+bone+marrow-derived+stem+cells+in+women+with+diminished+ovarian+reserves+and+premature+ovarian+failure.+Curr+Opin+Obstet+Gynecol.+2019
 3. Telfer EE, Anderson RA, The existence and potential of germline stem cells in the adult mammalian ovary. Climacteric 2019, 22(1):22-26 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+existence+and+potential+of+germline+stem+cells+in+the+adult+mammalian+ovary.+Climacteric.+2019
 4. Silvestris E, D`Oronzo S et al, In Vitro Generation of Oocytes from Ovarian Stem Cells (OSCs): In Search of Major Evidence, International Journal of Molecular Sciences 2019, 20(24). pii: E6225 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=In+Vitro+Generation+of+Oocytes+from+Ovarian+Stem+Cells+(OSCs)%3A+In+Search+of+Major+Evidence.+Int.+J.+Mol.+Sci.+2019
 5. Sheikhansari G, Aghebati-Maleki L et al, Current approaches for the treatment of premature ovarian failure with stem cell therapy, Biomedicine & Pharmacotherapy 2018, 102:254-262 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Current+approaches+for+the+treatment+of+premature+ovarian+failure+with+stem+cell+therapy.
 6. Herraiz S, Romeu M et al, Autologous stem cell ovarian transplantation to increase reproductive potential in patients who are poor responders, Fertility Sterility 2018, 10(3):496-505.e1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Autologous+stem+cell+ovarian+transplantation+to+increase+reproductive+potential+in+patients+who+are+poor+responders.+Fertil+Steril.+2018
 7. Herraiz S, Buigues A et al, Fertility rescue and ovarian follicle growth promotion by bone marrow stem cell infusion, Fertilty Sterility 2018, 109(5):908-918.e2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fertility+rescue+and+ovarian+follicle+growth+promotion+by+bone+marrow+stem+cell+infusion.+Fertil+Steril.+2018
 8. Gupta S, Lodha P et al, Role of autologous bone marrow-derived stem cell therapy for follicular recruitment in premature ovarian insufficiency: Review of literature and a case report of world’s first baby with ovarian autologous stem cell therapy in a perimenopausal woman of age 45 year, Journal of  Human Reproductive Sciences 2018, 11(2):125-130 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30158807