Patentna prijava SEGOVA®

Naš tim poštuje i prepoznaje značaj zaštite intelektualne svojine – s tim u vezi ponosni smo da je SEGOVA® postala zaštićeno ime na međunarodnom nivou. Otišli smo i korak dalje, u skladu sa našim načelima i podneli patentnu prijavu za naš SEGOVA®  postupak. Da bi pronalazak bio zaštićeni patent, izumitelj ili nosilac prava mora podneti prijavu koja sadrži jasan i u dovoljnoj meri detaljan opis pronalaska, propraćen adekvatnom dokumentacijom. Pronalazak, pored toga što je neophodno da bude nov i da ima inventivni nivo, mora biti tehnički ostvariv i mora da funkcioniše.

Kako iza Segova tima postoji više od pet godina iskustva rada ali i merljivih rezultata koje su pokazala naša interno sprovedena istraživanja po pitanju kvaliteta života, ali i poboljšanju medicinskih parametera koji su bili razlog za sprovođenje procedure, naš SEGOVA®  tim je podneo ove godine u Srbiji, patentnu prijavu  RS P-2020/1329. Na taj način, SEGOVA® se podigla na lestvici kredibiliteta na viši nivo.