&#x;&#x;

PROGRAM SEGOVA PREDSTAVLJA GRUPU PROCEDURA I METODA KREIRANIH SA CILJEM DA SE VRATI FUNKCIJA GONADE, POBOLJŠA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE I FUNKCIONISANJE CELOG TELA, KAO I DA SE UNAPREDI OPŠTI KVALITET ŽIVOTA.

NAŠI NAJNOVIJI REZULTATI POKAZUJU DA PROGRAM SEGOVA POZITIVNO UTIČE NA ENDOKRINI STATUS I NA REPRODUKTIVNI ISHOD PACIJENATA U POSTMENOPAUZI.

SEGOVU SU OSMISLILI PROFESOR DOKTOR ALEKSANDAR LJUBIĆ I NJEGOV TIM. UPOZNAJTE NAŠEG OSNIVAČA I POSLUŠAJTE NJEGOVO MIŠLJENJE O PROGRAMU.

POSETIĆEMO SAJMU PLODNOSTI U LONDONU, U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU, U NOVEMBRU OVE GODINE KAKO BISMO SE SASTALI SA NAŠIM PARTNERIMA I POTENCIJALNIM KANDIDATIMA ZA NAŠ PROGRAM.