TIM
Prof.-Dr.-Aleksandar-Ljubic
Prof. Aleksandar Ljubić MD PHD
Founder and Medical Director
Dr.-Dzihan-Abazovic
Džihan Abazović MD
Research Director
Dusan Maric
Prof. Dušan Marić MD PHD
Medical Advisor
segova-team-logo
Prof. Dušan Vučetić MD PHD
Blood Management and Transfusion Specialist
segova-team-logo
Prof. Tatjana Božanović MD PHD
Gynecology Specialist
segova-team-logo
Prof. Danilo Vojvodić MD PHD
Immunology specialist
Dr.-Borivoje-Karadzic
Borivoje Karadžić MD
Surgery Specialist
Dr.-Milena-Pandurovic
Milena Pandurović MD
Anesthesiology and Intensive Care Specialist
segova-team-logo
Aleksandra Marković
Operations Coordinator
Dr.-Andjela-Perovic
Anđela Perović MD
Medical Assistant
Deniel Pešić MD
Sports Medicine Specialist
segova-team-logo
Debora Štefik
Molecular Biology Specialist
Dr. Ana Gifing
Ana Gifing MD
Nutrition Specialist
segova-team-logo
Angelka Pešterac
Physiotherapy Specialist
Marija-Stanimirovic-Antonijevic
Marija Antonijević
Head Nurse
Teodora-Zdravkovic
Teodora Zdravković
Operations Coordinator
Nauka

Obnavljanje normalne funkcije gonade – proizvodnje oocita/ jajnih ćelija ili ćelija sperme, neophodno za reprodukciju i hormone kao i za pravilno funkcionisanje celog tela, zavisi od različitih elemenata.

Gonade moraju sadržati adekvatne ćelije koje će se razviti u jajne ćelije i/ili ćelije sperme. Ovi organi takođe proizvode hormone, pod uslovom da postoje adekvatni kontrolni mehanizmi (najviše faktori rasta) i prava količina energije za takve zahtevne procese koje kontrolišu veoma strogi genetski mehanizmi.

Cilj tehnologije koja se koristi za podmlađivanje jajnika je da se zaustavi smanjenje plodnosti koje je povezano sa starenjem i propratne komplikacije, kao i smanjenje funkcije jajnika uzrokovano patološkim stanjima. U takvim slučajevima kao potencijalna terapija preporučuje se re-transplantacija tkiva jajnika i banka oocita za anticipirano iscrpljivanje zaliha gameta.

SEGOVA je potpuno autologni program koji izbegava hemikalije i lekove. Tokom programa kreiramo personalizovani program ishrane i fizičkih aktivnosti za pacijente koji imaju za cilj da potpomognu gonade po pitanju stvaranja elemenata potrebnih za proizvodnju novih jajnih ćelija i pravilne funkcije postojećih ćelija koje stvaraju endokrine hormone.

Klinike

Segova program se obavlja u privatnim bolnicama Medigroup u Beogradu, u Srbiji i St. James u Slijemi, na Malti.

Imajte na umu da radi vaše udobnosti organizujemo transfere od aerodroma do vašeg odabranog smeštaja i bolnica na ovim lokacijama.