PROGRAM

Program Segova je najnaprednija, najinovativnija i najsigurnija autologna metoda organskog obnavljanja gonada. Zahteva upotrebu sopstvenih ćelija pacijenata kao i faktora rasta kako bi se ponovo uspostavile i poboljšale funkcija jajnika i proizvodnja hormona i na taj način se unapredilo reproduktivno zdravlje i funckionisanje celog tela. Obnavlja funkciju jajnika, pomaže u odlaganju menopauze i sprečava bolesti koje su povezane sa starenjem.

Glavna prednost SEGOVE leži u njenom autolognom, organskom obnavljanju gonada, organa koji se najviše menjanju u toku procesa starenja. Gonade, jajnici i testisi utiču na funkcionisanje i strukturu svih ostalih organa u organizmu.

Kandidati

Disfunkcija jajnika i smanjenje plodnosti koje su povezane sa starenjem kod žena se pojavljuju kao indikator za podmlađivanje jajnika jer se godine u kojima žene sada pokušavaju da zatrudne prvi put postepeno povećavaju u poslednjih nekoliko decenija. Plodnost žena se prirodno značajno smanjuje nakon 35 godine, uzrokujući loš kvalitet jajnih ćelija, abnormalnosti u deobnom vretenu, neusklađenost hromozoma i skraćene telomere.

Postoje različite grupe žena koje žele da sačuvaju plodnost i podmlade jajnike, uključujući pacijente sa hematološkim malignitetima, žene sa prevremenim otkazivanjem funkcije jajnika i neplodnošću kao i one koje žele da odlože rađanje iz raznih ličnih razloga, što sa starenjem postaje glavna pretnja njihovoj plodnosti.

Uz SEGOVA proceduru, obnovljeno tkivo jajnika preuzima ulogu koju je ranije imalo i započinje proizvodnju sopstvenih polnih hormona. Izgubljena funkcija jajnika se ponovo uspostavlja i svi ostali organi i tkiva u telu se podmlađuju i njihov rad se poboljšava.

Procedura

Program SEGOVA se sastoji iz nekoliko odvojenih procedura koje su integrisane u zajednički projekat sa ciljem da se podrže, poboljšaju ili stvore elementi koji su neophodni za normalnu funkciju gonade.

Početna slova skraćenice SEGOVA u stvari predstavljaju određene procedure:

S – Stem cell therapy – terapija matičnim ćelijama
Ćelijska terapija koja koristi autologne matične ćelije – ćelije koje su dobijene iz samih tela pacijenata. Cilj je da se stvore nove ili podstaknu postojeće nediferencirane gonadne matične ćelije – koje treba da se razviju u nove jajne ćelije ili ćelije sperme i ćelije koje proizvode hormone.

E – Energy mitochodrial boosting – pojačavanje energije mitohondrije
Terapija matičnim ćelijama se sastoji iz ispravljanja mitohondrijske funkcije u postojećim ćelijama. Ipak, pojačavanje proizvodnje mitohondrijske energije u ćelijama gonade uz određeni režim fizičkog vežbanja – HIIT (Intervalni trening visokog intenziteta) predstavlja kombinaciju visoko intenzivnog, naizmeničnog, specifičnog anaerobnog vežbanja.

G – Growth factor PLPR therapy – PLPR terapija faktorima rasta
Faktori rasta su neophodni posrednici u gonadnim kontrolnim mehanizmima. Ovi faktori rasta se dobijaju iz krvi pacijenta i koriste se za tretiranje tkiva gonade. Deluju tako što kontrolišu stvaranje i rast jajašca i okolnih ćelija koje su odgovorne za proizvodnju hormona. Poslednjih godina se metode za revitalizaciju jajnika primenjuju širom sveta kako bi se poboljšala hormonska i reproduktivna stanja pacijenata i tako i njihov kvalitet života. PLRP je izdvojen deo celokupne krvi gde je visok nivo trombocita koncentrisan, ali sa faktorima rasta tri do pet puta većih od koncentracije plazme. Faktori rasta se nalaze u granulama i igraju važnu ulogu u ćelijskoj proliferaciji, hemotaksi, promovisanju angiogeneze i diferencijaciji mezenhimalnih i drugih vrsta ćelija.

OVA – Ovarian in Vitro Activation – In vitro aktivacija jajnika
Proizvodnja jajašća – oogeneza, zavisi od pravilne genetske kontrole. Hippo signalni put je neophodan za održavanje optimalne veličine organa. Sadrži nekoliko negativnih regulatora rasta. AKT signalni put ima ključnu ulogu u pokretanju rasta folikula. In vitro aktivacija jajnika predstavlja autologni genetski tretman tkiva gonade u cilju obnavljanja kako reproduktivne tako i endokrine funkcije jajnika.

Procedura po danima

SEGOVA procedura 0. dan
Dolazak u odabranu kliniku SEGOVE i vreme provedeno sa nutricionistima i fizičkim stručnjacima.

SEGOVA procedura 1. dan
SEGOVA procedura započinje uzimanjem krvi pacijenta iz koje se izdvajaju ćelije bogate faktorima rasta koje se zatim pripremaju za aktivaciju. Nakon toga sledi biopsija gonada koja se vrši putem minimalno invazivne procedure pod lokalnom ili opštom anestezijom. Dobijeno tkivo gonade je mikro fragmentirano.

SEGOVA procedura 2. dan
Pacijent se odmara u bolnici. U međuvremenu se vrši inkubacija čestica tkiva u faktore rasta iz prethodno dobijenih ćelija krvi. Ovo se vrši u posebno kontrolisanim uslovima u laboratoriji.

SEGOVA procedura 3. dan
Ova faza zahteva uzimanje uzorka koštane srži putem vršenja punkture cevanice.  Koštana srž se obrađuje kako bi se izdvojile matične ćelije pacijenta. Koristi se 4D ultrazvuk sa iglom u boji za gonadnu retransplantaciju kako bi se ubacilo prethodno obrađeno tkivo gonade sa faktorima rasta. Isti pristup se primenjuje i kod sledećeg koraka – aplikacija matičnih ćelija u gonade. Nakog toga pacijent se otpušta iz klinike istog poslepodneva i ona se može vratiti svojim redovnim aktivnostima ili otputovati.

SEGOVA za muškarce

Segova procedura za muškarce je sigurna, inovativna metoda koja se bazira na autolognoj, organskoj regeneraciji gonada. Zahteva upotrebu sopstvenih ćelija pacijenata kao i faktore rasta kako bi se ponovo uspostavila i poboljšala funkcija testisa i proizvodnja hormona i na taj tačin unapredilo reproduktivno zdravlje i funkcionisanje celog tela (kože, lica, kostiju, krvnih sudova i dr.). Pomaže kod odlaganja andropauze i sprečava bolesti koje su povezane sa starenjem.

Smanjeno lučenje testosterona u starijem dobu zajedno sa povezanim simptomima se naziva muškom menopauzom ili andropauzom. Delimična androgena deficijencija i opadanje testosterona koji se viđaju kod starijih muškaraca imaju klinički značaj. Uz smanjeno lučenje testosterona, neki muškarci osećaju simptome koji uključuju umor, slabost, depresiju, seksualnu disfunkciju. Standardna medicinska terapija danas  – terapija zamene testosterona je povezana sa potencijalnim rizicima i nuspojavama.

SEGOVA program za muškarce prati standardni set SEGOVA procedura i uključuje standardni program kontrole.

Program kontrole

SEGOVA program kontrole počinje nakon završetka SEGOVA procedure. Dajemo vam rezultate ispitivanja pri odlasku i nakon mesec dana od vršenja procedure tražimo od vas da uradite određene analize krvi i sa nama podelite rezultate. Uobičajeno se zatim rade iste, ponekad i dodatne, analize, kvartalno, tokom perioda do dve godine osim ukoliko SEGOVA medicinski tim drugačije ne zahteva, u dogovoru sa pacijentom.

Rezultati

SEGOVA pozitivno utiče na endokrini status i na reproduktivni ishod pacijenata u postmenopauzi. Ukupni rezultati ultrasonografije rađene na 73 pacijenta pokazuju da je, nakon retransplantacije, kod 64% pacijenata primećeno prisustvo folikula.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Najstariji pacijent koji je bio podvrgnut našoj proceduri je imao 58 godina.

Procedura se vrši u Evropi, u privatnim bolnicama St James u Slijemi, na Malti i u bolnici Medigroup u Beogradu, u Srbiji.

Da, svi naši zaposleni (lekari, medicinske sestre i administracija) govore engleski jezik. Na zahtev takođe možemo obezbediti simultane prevodioce za francuski, italijanski, nemački, španski, arapski i ruski jezik.

Barem dve nedelje unapred. To predstavlja optimalno vreme da se urade sve pripremne analize, kao  i da se sačini ugovor i izvrši uplata.

Ne, SEGOVA procedura se može vršiti tokom kompletnog ciklusa.

Molimo vas da ovde pogledate kompletan spisak neophodnih ispitivanja (link za PDF download)

Sva neophodna ispitivanja se mogu vršiti na našim klinikama nekoliko dana pre procedure. Međutim, ako odaberete da ispitivanja radite kod nas, potrebno je da planirate da nekoliko dana ranije stignete u Srbiju ili na Maltu.

 

Da, pozitivni rezultati mogu da podrazumevaju postojanje određene bolesti koja se mora lečiti pre vršenja SEGOVA procedure.

Trajanje celokupnog SEGOVA tertmana je ustvari četiri dana, gde je prvi dan dan vašeg dolaska a naredna tri dana su dani koje biste proveli u bolnici. Pacijent se uobičajeno otpušta iz bolnice trećeg dana procedure, kasno poslepodne.

Troškovi SEGOVA programa uključujući celokupan boravak u bolnici (apartman, lekovi, tim, anestezija, itd) i program kontrole do dve godine što uključuje određen program obuke i individualni plan ishrane i unos suplemenata za najmanje šest do 12 meseci. Ispitivanja i troškovi puta i stanovanja van bolnice nisu uključeni.

Merimo rezultate pre i posle za hormonalni status, hormonalni rast, rast folikula, vađenje jajnih ćelija, itd. Osnova našeg programa kontrole je to da od pacijenata tražimo da vrše analize polnih hormona i da nam jedanput mesečno šalju snimke svojih jajnika, i onda program kontrole i sledeće korake prilagođavamo rezultatima.

Prvi rezultati programa se mogu uočiti šest do 12 meseci nakon procedure.

Ukupno se više od 130 pacijenata podvrglo nekom obliku procedure za podmlađivanje jajnika kod nas (35 PLRP, 21 SEGO, 49 SEGOVA). Od svih pacijenata koji su prošli kroz celokupnu SEGOVA proceduru, 36 smo nadgledali najmanje godinu dana nakon procedure. Trenutno rezultati pokazuju da je 17 žena (47% pacijenata) imalo oocite (45), dok je 14 (39% pacijenata) imalo embrione.

Efikasnost tretmana ne zavisi samo direktno od starosnog doba i početne dijagnoze, već takođe i od nivoa biotehnologije koju koristimo. Uočili smo pozitivne rezultate u manje od polovine pacijenata koji su bili podvrgnuti samo PLRP tretmanu. Ukupno 20% trudnoća je nastalo kod ovih pacijenata u periodu od dve godine.

Upotreba PLRP sa matičnim ćelijama je rezultirala u poboljšanju hormona kod 70% pacijenata, a kada smo vršili kompletnu SEGOVA proceduru, uočili smo poboljšanja kod 88% pacijenata. Prosek godina SEGOVA pacijenata je 43,9 godine. Prosek godina žena koje su zatrudnele je oko 42, iako smo imali i jednog pacijenta, ženu koja je zatrudnela sa 49 godina.

Reproduktivni rezultati SEGOVE za 2018. godinu pokazuju da je SEGOVA procedura vršena na 28 pacijenata. Kod 10 pacijenata smo imali oocite/embrione (neki od njih su bili zamrznuti). Imamo sedam trudnoća i pet beba.

Da, mora se potpisati ugovor i celokupna uplata se mora izvršiti unapred, pre puta i prijema u bolnicu, jer je to politika naše kompanije.

Stopa komplikacija koje smo imali nakon SEGOVA procedura je niža od 1%. Imali smo jednu manju postoperativnu komplikaciju (upalni proces) koju smo rešili u dva dana.