FAQ

Najstarija žena koji je bio podvrgnut našem programu ima 60 godina.

Najstarija žena koja je zatrudnela ima 60 godina (uz dodatni program koju nudimo).

Program se vrši u nekoliko privatnih bolnica  u Beogradu, u Srbiji.

Da, svi naši zaposleni (lekari, medicinske sestre i administracija) govore engleski jezik. Na zahtev takođe možemo obezbediti simultane prevodioce za francuski, italijanski, nemački, španski, arapski i ruski jezik.

Barem dve nedelje unapred. To predstavlja optimalno vreme da se urade sve pripremne analize, kao  i da se sačini ugovor i izvrši uplata.

Molimo vas da ovde pogledate kompletan spisak neophodnih ispitivanja (link za PDF download)

Sva neophodna ispitivanja se mogu vršiti na našim klinikama nekoliko dana pre procedura. Međutim, ako odaberete da ispitivanja radite kod nas, potrebno je da planirate da nekoliko dana ranije stignete u Srbiju.

 

Da, pozitivni rezultati mogu da podrazumevaju postojanje određene bolesti koja se mora lečiti pre vršenja SEGOVA programa.

Trajanje celokupnog SEGOVA programa je ustvari četiri dana, gde je prvi dan dan vašeg dolaska a naredna tri dana su dani koje biste proveli u bolnici. Pacijent se uobičajeno otpušta iz bolnice trećeg dana programa, kasno poslepodne.

Troškovi SEGOVA programa uključuju:

  • celokupan boravak u bolnici (apartman, lekovi, tim, anestezija, itd)
  • program kontrole (praćenje od strane doktora našeg tima dve godine)
  • individualni plan ishrane i unos suplemenata za najmanje šest do 12 meseci.

Merimo rezultate pre i posle za hormonalni status, hormonalni rast, rast folikula, vađenje jajnih ćelija, itd. Osnova našeg programa kontrole je to da od pacijenata tražimo da vrše analize polnih hormona i da nam jedanput mesečno šalju snimke svojih jajnika, i onda program kontrole i sledeće korake prilagođavamo rezultatima.

Prvi rezultati mogu se videti od 1. meseca nakon programa, a maksimalan efekat se primećuje od 6 do 24 meseci nakon programa.

Da, mora se potpisati ugovor i celokupna uplata se mora izvršiti unapred, pre puta i prijema u bolnicu, jer je to politika naše kompanije.

Stopa komplikacija koje smo imali nakon SEGOVA programa je niža od 1%.