Dr Džihan Abazović, član našeg Segova tima, bio je gost u jutarnjoj emisiji na TV PRVA. Pozvan je da razgovara…

Prof dr Aleksandar Ljubić, osnivač programa Segova, bio je gost emisije na TV PRVA. Pričao je o uticaju COVID-19 na…

Trzin, Slovenija (EU), Lutri (Švajcarska, CH), 13. marta 2020. MBSI i Educell obaveštavaju da tehnologija ImmunoARTTM može značajno smanjiti ARDS…

Međunarodna grupa stručnjaka uspešno je primenjivala novu terapiju na prvih sedam pacijenata sa COVID-19. Preživeli su svi pacijenti lečeni matičnim…

Međunarodna grupa eksperata je sa uspehom primenila novu terapiju kod prvih sedam pacijenata COVID-19. Svi pacijenti koji su lečeni posebnom…

U analizama do sada je učestvovalo 93 pacijenta prosečne starosti 46,64 godine, koji su završili praćenje parametara u periodu od…

Podmlađivanje jajnika je procedura koja se sastoji od nekoliko koraka. Kroz analize krvi se određuje hormonski, imunološki i infektivni status….