Poslednji rezultati istraživanja, decembar 2019

U analizama do sada je učestvovalo 93 pacijenta prosečne starosti 46,64 godine, koji su završili praćenje parametara u periodu od dve godine nakon procedure, pokazujući da je procedura rejuvenacije jajnika imala povoljan uticaj na endokrini status i na reproduktivni ishod pacijenata.

Svi pacijenti su imali sonografska praćenja tokom perioda od dve godine nakon zahvata. U istoj grupi od 93 pacijenta je takođe praćen nivo reproduktivnih hormona FSH, LH tokom dve godine, dok je praćenje za E2 trajalo 18 meseci, a za PG i AMH 6 meseci, zbog ograničenog broja učesnika koji su kompletirali pomenute analize. Studija je sprovedena na Specijalnoj ginekološkoj klinici – Jevremova Beograd, bolnici Saint James Malta, klinici Remedica Skoplje, u periodu 2015-2019.

Preoperativni laboratorijski testovi su obavljeni kod svih pacijenata i dat im je upitnik o menstruaciji, paritetu, postojanju POF dijagnoze u porodičnoj medicinskoj istoriji, obrazovnom nivou i mogućim izvorima stresa pre amenoreje. Takođe im je dat i upitnik o kvalitetu života.

Tip steriliteta:

  • Primarni sterilitet je zabeležen kod 61 pacijenta, dok je sekundarni sterilitet bio prisutan kod 30 pacijenata.
  • Kod 18 pacijenata je postavljena dijagnoza POF. Endokrini poremećaji zabeleženi su kod 22 pacijenta, dok je 10 pacijenata imalo dijagnozu oboljenja endometrijuma.

Naši rezultati pokazuju da su efekti intervencije na nivo hormona FSH mogli da se primete već nakon 3 meseca, kada FSH počinje da opada, dok je najizraženije smanjenje postignuto nakon 24 meseca (39%) (Tabela 1). Efekti intervencije na nivo LH bili su primetni 3 meseca nakon procedure, kada koncentracija počinje da opada, dok je smanjenje najizraženije u roku od 24 meseca nakon intervencije (44%).

Ukupan broj pacijenataUkupan broj dobijenih folikulaUkupan broj dobijenih jajnih ćelijaUkupan broj dobijenih embrionaBroj izvršenih embriotransfera (ET)Ukupan broj vitrifikovanih embrionaUkupan broj trudnoćaUkupan broj beba
9336612172222594
Broj žena sa pozitivnim rezultatom:57 žena sa prisutnim folikulima23 žene sa dobijenim jajnim ćelijama19 žena sa dobijenim embrionima12 žena sa obavljenim ET9 žena sa zamrznutim embrionima9 trudnoća3 žene su porođene do sada
Procenat žena sa pozitivnim rezultatom:61.29%24.73%20.43%12.90%9.67%9.67%5.37%
Stopa uspešnosti:40.35% od broja žena sa prisutnim folikulima82.60% od broja žena sa dobijenim jajnim ćelijama63.15% od broja žena sa embrionima47.36% od broja žena sa embrionima

(Tabela 1)

Rast nivoa estradiola (E2) zabeležen je posle 3 meseca nakon intervencije, dok je porast najizraženiji posle 18 meseci (68%). Povećanje nivoa progesterona (PG) zabeleženo je 6 meseci nakon intervencije (8%), a posle 3 i 6 meseci od precedure došlo je i do povećanja nivoa hormona AMH (26% i 22,4%).

Ukupni rezultati sonografskih praćenja kod 93 pacijenta koji su završili dvogodišnji monitoring u periodu od 24 meseca nakon re-transplantacije, pokazuju da je 61% pacijenata imalo pojavu folikula u pomenutom periodu. Pokušaji aspiracije oocita rezultirali su dobijenim oocitima kod 40,4% žena koje su prethodno imale folikule (24,7% od ukupnog broja pacijenata). Stopa oplodnje aspiriranih oocita je bila 78%, što je rezultiralo dobijanjem embriona kod 20,4% žena od ukupnog broja pacijenata. Embriotransfer je obavljen kod 63% žena koje su imale embrione (12,9% od ukupnog broja pacijenata), dok je 47% žena koje su imale embrione, rešilo da ih zamrzne (9,7% od ukupnog broja pacijenata je vitrifikovalo embrione). Tri pacijenta spontano su začelatrudnoću u periodu od 2 godine nakon procedure, dok su četiri trudnoće začete IVF-om. Dve dodatne trudnoće postignute su uz upotrebu dodatnih reproduktivnih tehnika. 9,67% od ukupnog broja pacijentkinja su bile trudne. Do sada su od ukupno 9 trudnoća, 3 trudnoće završene spontanim pobačajem, a jedna trudnoća je izgubljena zbog hromozomopatije, dok su 3 trudnoće rezultirale uspešnim rođenjem 4 bebe (od kojih je jedna trudnoća blizanačka).