OVA – IN VITRO AKTIVACIJA JAJNIKA (Engl. OVARIAN IN VITRO ACTIVATION)

Proizvodnja oocita – oogeneza, zavisi od pravilne genetske kontrole. Hippo signalni put je neophodan za održavanje optimalne veličine organa. Sadrži nekoliko negativnih regulatora rasta. AKT signalni put ima ključnu ulogu u započinjanju rasta folikula. In vitro aktivacija jajnika predstavlja autologni genetski tretman tkiva jajnika kako bi se povratile, kako reproduktivna, tako i endokrina funkcija jajnika.

Funkcija jajnika se sprovodi tako što se stvara jajna ćelija koja je povezana sa određenom hormonskom aktivnošću. Primordijalni folikuli ulaze u dalji razvoj putem procesa folikularne aktivacije, a zatim se podležu nizu razvojnih promena, sve dok ne dostignu zrelost.

Tokom ovog procesa veliki deo folikula ulazi u atreziju, programiranu apoptozu. Deo folikula opstaje tako što usporava ćelijski ciklus. Njihov neaktivni status karakteriše komunikacija sa okolnim granuloza ćelijama i brojnim mehaničkim i hemijskim faktorima koji kontrolišu napredovanje ćelijskog ciklusa. Ti faktori kontrolišu signalnu aktivaciju puteva koji su uključeni u regulisanje neaktivnog statusa primordijalnog folikula, kao što su Hippo i AKT signalni putevi.

Smanjenje broja primordijalnih folikula dovodi do smanjenja funkcije jajnika i, na kraju, do menopauze. Smanjenje broja primordijalnih folikula je povezano sa ćelijskim i molekularnim oštećenjem jajničkog tkiva, koje postepeno smanjuje mogućnost tkiva da obavlja svoje funkcije. Odstranjenje ili korekcija tih negativnih efekata putem biotehnoloških regenerativnih procesa vodi do oporavka funkcije jajnika.

Sa druge strane, krioprezervacija tkiva jajnika sa retransplantacijom se već dugo koristi u svrhe očuvanja plodnosti kod pacijenata koji moraju biti podvrgnuti gonadotoksičnoj terapiji. Tom prilikom, korteks jajnika se fragmentira radi efikasnije vitrifikacije i graftinga. Klinasta resekcija se već čitav vek koristi kao tretman za PCOS (Sindrom policističnih jajnika, engl. Polycystic Ovary Syndrome) u cilju indukcije rasta folikula.

Novija verzija ove terapije je driling jajnika, dijatermijom ili laserom. Drugi autori predlažu transvaginalnu traumatsku punkciju jajnika kako bi se povratila funkcija jajnika. Ovi radovi ukazuju na moguće promene stanja folikulogeneze upotrebom fizičkih metoda.

Japanska grupa je pokazala da fragmentacija jajnika kod miševa vodi do polimerizacije aktina i prekida Hippo signala. Remećenje ovog signalnog puta vodi do povećane ekspresije nizvodnih faktora rasta, pospešivanja rasta folikula i sazrevanja oocita. Nakon laparoskopske ovariektomije, vitrifikovani su delovi korteksa jajnika. Nakon odmrzavanja, u okviru pripreme za autograft u mezosalpinks, tokom dva dana su vršeni fragmentacija i izloženost AKT putem stimulativnih supstanci (bazirane na Stanfordu). Laparoskopska autotransplantacija aktiviranog tkiva u mezosalpinks je urađena u ovoj studiji. Nakon transfera su nastale tri trudnoće, od kojih se jedna završila spontanim pobačajem, dok se dvoje dece rodilo sa normalnih ishodom, do 2015. godine.

SEGOVA program  ima nekoliko važnih prednosti nad Kavamurinim pristupom.

 

Prvo, vrši se konzervativni hirurški zahvat sa delimičnom dekortikacijom umesto ovariektomije, što dozvoljava ortotopski umesto heterotopskog pristupa tokom retransplantacije. Osim toga, umesto hemijske stimulacije AKT puta, upotrebljavaju se autologni PLRP faktori rasta.

 

Izbegava se druga laparoskopska operacija, koristeći injekciju putem igle navođene ultrazvukom sa 3D Kolor Doplerom.

OPIS PROCEDURE

Ova procedura se sastoji iz nekoliko koraka:

1. Laparoskopija sa delimičnom dekortikacijom jajnika

Korišćenje minimalno invazivne hirurgije (NOS / jedno-portna laparoskopija). Umesto stavljanja suture ne tkivo koristi se biološki fibrin.

2. Uzorkovanje krvi za PLRP

Uzorak krvi obrađuje se za ekstrakciju faktora rasta.

3. Fragmentacija tkiva jajnika

Tkivo se mikrofragmentuje.

4. Inkubacija tkiva jajnika sa faktorima rasta PLRP

Koristi se sekvencijalna koncentracija faktora rasta.

 

5. Ultrazvučno-vođena ortotopska re-transplantacija tkiva

Uveli smo jedinstven način za re-transplantaciju tkiva, jer je tkivo mikrofagmentirano do te mere da može proći kroz lumen instrumenata.

 

VREME VRŠENJA PROCEDURE
Procedura nije povezana sa fazom ciklusa.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE
Moguće komplikacije su povezane sa laparoskopijom i injektovanjem komponenti krvi i tkiva u jajnik. Stopa komplikacije je niža od 5% i može uključivati krvarenje, punkcije ili povrede okolnih organa i komplikacije povezane sa anestezijom. Ozbiljne komplikacije koje zahtevaju bolnički tretman su znatno ređe.

EFEKTI TRETMANA
Prvi rezultati se očekuju kroz nekoliko meseci, a potpuni efekti se očekuju u roku 6 meseci. U periodu nakon tretmana vrše se in vitro tretmani za plodnost u prirodnom, modifikovanom i stimulisanom ciklusu. Mi nadziremo sve promene u hormonskim, imunološkim i reproduktivnim parametrima i pažljivo pratimo i procenjujemo rezultate tretmana.

REFERENCE:

 1. Kawamura K, Kawamura N et al, Activation of dormant follicles: a new treatment for premature ovarian failure? Current Opinion in Obstetrics&Gynecology  2016, 28(3):217-22
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Activation+of+dormant+follicles%3A+a+new+treatment+for+premature+ovarian+failure%3F+Curr+Opin+Obstet+Gynecol.+2016
 2. Callejo J, Salvador C et al, Live birth in a woman without ovaries after autograft of frozen-thawed ovarian tissue combined with growth factors. Journal of Ovarian Research 2013, 6(1):33
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Live+birth+in+a+woman+without+ovaries+after+autograft+of+frozen-thawed+ovarian+tissue+combined+with+growth+factors.+J+Ovarian+Res.+2013
 3. Revelli A, Gianluigi M et al, Live birth after orthotopic grafting of autologous cryopreserved ovarian tissue and spontaneous conception in Italy. Fertility and Sterility 2013, 99(1):227-30
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Live+birth+after+orthotopic+grafting+of+autologous+cryopreserved+ovarian+tissue+and+spontaneous+conception+in+Italy.+Fertil+Steril.+2013
 4. Donnez J, Dolmans MM et al, Restoration of ovarian function after orthotopic (intraovarian and periovarian) transplantation of cryopreserved ovarian tissue in a woman treated by bone marrow transplantation for sickle cell anaemia: case report, Human Reproduction 2006, 21(1):183-8
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Restoration+of+ovarian+function+after+orthotopic+(intraovarian+and+periovarian)+transplantation+of+cryopreserved+ovarian+tissue+in+a+woman+treated+by+bone+marrow+transplantation+for+sickle+cell+anaemia%3A+case+report.+Hum+Reprod.+2006