POSLEDNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA, MAJ 2020

U analizama do sada je učestvovalo 105 pacijenta prosečne starosti 46,41 godine, koji su završili praćenje parametara u periodu od dve godine nakon procedure, pokazujući da je SEGOVA procedura imala povoljan uticaj na endokrini status i na reproduktivni ishod pacijenata.

Svi pacijenti su imali sonografska praćenja tokom perioda od dve godine nakon zahvata. U istoj grupi od 105 pacijenta je takođe praćen nivo reproduktivnih hormona FSH, LH tokom dve godine, dok je praćenje za E2, PG i AMH praćeno sukcesivno. Studija je sprovedena u Specijalnoj ginekološkoj klinici – Jevremova Beograd, bolnici Saint James Malta, klinici Remedica Skoplje, u periodu 2015-2020.

Preoperativni laboratorijski testovi su obavljeni kod svih pacijenata i dat im je upitnik o menstruaciji, paritetu, postojanju POF dijagnoze u porodičnoj medicinskoj istoriji, obrazovnom nivou i mogućim izvorima stresa pre amenoreje. Takođe im je dat i upitnik o kvalitetu života.

Tabela 1. predstavlja tip steriliteta pacijenata.

Sterilitas prim68
Sterilitas sec35
POF24
Endometrioza11
Endokrini poremećaji:
Hashimoto6
Hypothireosis15
Intolerancija na glukozu12

Tabela 1. 

 

Naši rezultati pokazuju da su efekti intervencije na nivo hormona FSH mogli da se primete već nakon 6 meseci, kada FSH počinje da opada, dok je najizraženije smanjenje postignuto nakon 24 meseca (33%). Efekti intervencije na nivo LH bili su primetni 6 meseci nakon procedure, kada koncentracija počinje da opada, dok je smanjenje najizraženije u roku od 24 meseca nakon intervencije (36%).

Grafikon 1 pokazuje nivoa  FSH dok Grafikon 2 pokazuje nivo LH, na baseline, 6, 12 i 24 meseci nakon programa.

Rast nivoa estradiola (E2) je najizraženiji posle 18 meseci (27%). Povećanje nivoa progesterona (PG) zabeleženo je 6 meseci nakon intervencije (12%). Posle 6 meseci od precedure došlo je do povećanja nivoa hormona AMH (24%).

Grafikon 3 predstavlja nivo E2 na baseline i 18 meseci nakon programa,  Grafikon 4 predstavlja nivo PG i Grafikon 5 predstavlja nivo AMH,  na baseline i 6 meseci nakon programa.

 

 

Grafikon 1

Grafikon 2

Grafikon 3

Grafikon 4

Grafikon 5

Tabela 2. predstavlja ukupan rezultati sonografskih praćenja kod 105 pacijenta koji su završili dvogodišnji monitoring u periodu od 24 meseca nakon re-transplantacije :

 

Ukupan broj pacijenataUkupan broj dobijenih folikulaUkupan broj dobijenih jajnih ćelijaUkupan broj dobijenih embrionaBroj izvršenih embriotransfera (ET)Ukupan broj vitrifikovanih embrionaUkupan broj trudnoćaUkupan broj beba
105391124712123105
Broj žena sa pozitivnim rezultatom:642518

žena sa dobijenim embrionima

13 žena sa obavljenim ET9 žena sa zamrznutim embrionima10 trudnoća4 žene su porođene do sada
Procenat žena sa pozitivnim rezultatom:60.95%39.06od broja žena sa prisutnim folikulima72% od broja žena sa dobijenim jajnim ćelijama72.22% od broja žena sa embrionima50%

od broja žena sa embrionima

15.62% od broja žena sa odgovorom6,25% od broja žena sa odgovorom

Tabela 2. 

Folikuli – 60.95% pacijenata je imalo folikul.

Jajne ćelije – Pokušaji da se uradi aspiracija jajnih ćelija rezultirali su aspiriranim oocitima kod 39.06% žena sa folikulima.

Fertilizacija – Stopa oplodnje aspiriranih jajnih ćelija je bila 72%, što je rezultiralo embrionima.

Embrioni – Embrio transfer je obavljen kod 72,22% pacijentkinja sa embrionima, dok je 50% pacijentkinja sa embrionima imalo vitrifikovane embrione.

Trudnoće – Postignuto je deset trudnoća (15.62% od pacijenata sa odgovorom). Četiri pacijentkinje spontano su začele nakon transplantacije, dok su četiri trudnoće začete IVF-om.

Dve dodatne trudnoće postignute su uz upotrebu dodatnih reproduktivnih tehnika. Do sada je od ukupno 10 trudnoća, jedna trudnoća i dalje u toku, 3 trudnoće završene spontanim pobačajem, jedna trudnoća je izgubljena zbog hromozomopatije, dok su 4 trudnoće rezultirale uspešnim rođenjem 5 beba (od kojih je jedna trudnoća blizanačka).

Grafikon 6 pokazuje ukupan broj embriona.

Grafikon 7 pokazuje broj folikula i jajnih ćelijare

Grafikon 8 pokazuje broj embriona i embriotransfera.

Grafikon 6

Grafikon 7 

Grafikon 8